Jakiej dotacji potrzebujesz? Świadczę usługi dla małych firm, dla rolników, dla JST, dla NGO

Wsparcie dla NGO z zakresu pozyskiwania dotacji

Wasza organizacja ma ważną sprawę, chcecie działać społecznie i potrzebujecie środków finansowych żeby móc zrobić więcej?
Jesteś w dobrym miejscu.

Zajmuję się pozyskiwaniem dotacji i zewnętrznych źródeł finansowania:

 • dla fundacji i stowarzyszeń,
 • posiadających lub nie status organizacji pożytku publicznego.

Umów się na darmową konsultację

Zamów darmową konsultację:

Jakie typy dofinansowania mogę dla Was zdobyć

Przede wszystkim zajmuję się pozyskiwaniem finansowania dla NGO z następujących źródeł:

Fundusze unijne

środki z budżetu Unii Europejskiej, z programów takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Fundusze centralne

środki możliwe do uzyskania w konkursach organizowanych przez polskie instytucje państwowe

Fundusze zagraniczne

w tym fundusze norweskie i szwajcarskie, czyli środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusze gminne - miejskie

możliwe do uzyskania w konkursach organizowanych przez Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Urzędy Marszałkowskie

Fundusze prywatne

w tym programy i konkursy organizowane przez podmioty niepubliczne (firmy, instytucje), organizacje pozarządowe oraz inwestycje prywatnych funduszy kapitałowych

Jeśli obawiacie się, że nie macie szans na dofinansowanie, bo:


 • jest zbyt dużo formalności,
 • nie macie wystarczająco dużego wkładu własnego,
 • nie znacie nikogo kto by wam pomógł pozyskać dotację,
 • a przygotowanie projektu jest trudne i pracochłonne…

Koniecznie skonsultujcie swój pomysł ze specjalistą! Czasem wystarczy bowiem skorzystać z innego źródła wsparcia. Ekspert doradzi Wam także jak zmodyfikować pomysł, by spełnił kryteria. Dzięki temu możecie otrzymać większą pomoc finansową niż się spodziewaliście.

Przy jakich projektach prowadzonych przez NGO mogę pomóc?

Mogę pomóc pozyskać finansowanie oraz rozliczyć projekt jeśli planujecie działania w następujących obszarach:

 • pomagacie dzieciom i rodzinom,
 • pomagacie zwierzętom,
 • chcecie chronić środowisko,
 • chcecie wspierać ważne działania społeczne.

Przy jakich innych projektach dla NGO pracowałam?

Współpracowałam przy pozyskaniu i rozliczeniu projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym również z organizacjami zajmującymi się:

 • aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie bezrobotnym i chorym psychicznie),
 • wspierających seniorów,
 • a także realizującymi projekty związane z partycypacją społeczną.

Zajmujesz się działaniami na rzecz dzieci i szukasz zewnętrznych źródeł finansowania dla swojej organizacji? Jesteś w dobrym miejscu, to tematyka szczególnie mi bliska.


Na jakie działania na rzecz dzieci Wasza organizacja potrzebuje pieniędzy?

 • Prowadzicie działania wychowawcze i formacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • Chcecie ufundować dodatkowe zajęcia dla dzieci,
 • Chcecie wspierać dzieci zaniedbane, z ubogich rodzin bądź z rodzin rozbitych,
 • Chcecie wspomagać rodziny niewydolne, w trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej,
 • Chcecie prowadzić przedszkole lub żłobek...

Nie wiesz który program jest dla Was odpowiedni?
Umów się na darmową konsultację

Co wam da moja pomoc?

Jestem w stanie przeprowadzić Waszą organizację od pomysłu, przez zdobycie środków, aż po wdrożenie i rozliczenie projektu. Nie musicie posiadać w tym zakresie własnej wykwalifikowanej kadry.

Mogę wybrać dla Was najkorzystniejszą formę wsparcia.

Mogę przygotować dla Was wniosek o dotację i pełną, niezbędną do tego dokumentację, w sposób zgodny z wytycznymi i przepisami prawa.

Mogę przeprowadzić cały projekt, od jego przygotowania aż po płynną obsługę i rozliczenie, bez zatorów finansowych i opóźnień z pełną kwalifikowalnością wydatków.

Działania na rzecz zwierząt i ochrony środowiska

Zdobycie zewnętrznego finansowania pomoże Waszej organizacji zyskać większy rozmach i skuteczniej oraz celniej realizować zamierzone projekty.

 • ratujecie zwierzęta potrzebujące pomocy, a do tego wymagany jest sprzęt, transport i środki na opiekę weterynaryjną,
 • a może prowadzicie schronisko dla bezdomnych zwierząt,
 • planujecie projekty edukacyjne, zwiększające świadomość z zakresu ochrony środowiska,
 • chcecie przeprowadzić akcje na skalę ogólnoświatową, ratującą zagrożone wyginięciem gatunki lub tereny przyrodnicze...

Nie wiesz który program jest dla Was odpowiedni?
Umów się na darmową konsultację

Umów się na bezpłatną konsultację:

Katarzyna Rogalewicz
tel. 797 961 252
k.rogalewicz@pracowniaprojektow.pl
Biuro czynne poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00